rodo Bridge24

Polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018r. stosujemy RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które zmienia zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Oto informacje dla wszystkich, korzystających z naszego serwisu internetowego.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Bridge24.pl z siedzibą w Warszawie (02-786), przy ul. Jana Rosoła 10, wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000473788, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9512371158, REGON: 146823978.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem proszę się kontaktować poprzez wysłanie maila na adres: fundacjabridge24.pl@gmail.com
 3. Zbieramy następujące dane osobowe
  • imię i nazwisko, nr telefonu, adres email
 4. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych w poszczególnych celach oraz czas ich przetwarzania są następujące:
  • Cel - nawiązanie kontaktu w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania - podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit a) RODO
   Państwa dane, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
  • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
 5. Uzyskanych od Państwa danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem osób z którymi ściśle współpracujemy. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 6. Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Państwa nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości.
 7. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych:
  • prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody możecie Państwo dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się elektronicznie na następujący adres email: fundacjabridge24.pl@gmail.com.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 poz 833 z późn. zm. masz prawo do wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego oraz stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.