Nasza filozofia

Od kilkunastu lat pozycja polskiego brydża na arenie międzynarodowej słabła. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku Polska seriami zdobywała medale, niejednokrotnie złote, na imprezach rangi Mistrzostw Europy i Świata. Czołówka krajowa była szeroka i w graczach na poziomie reprezentacyjnym można było przebierać. W pewnym momencie nastąpiło załamanie. Dlaczego? Wydaje się, że jest to efektem transformacji ustrojowej. Czołówka, poza kilkoma graczami z absolutnego topu, nie jest w stanie utrzymywać się z gry w brydża, w związku z czym znacznie obniżyła poziom gry. Młodzież, a w szczególności najbardziej utalentowana, skupia się na nauce i karierze zawodowej. PZBS podejmuje szereg cennych inicjatyw, ale ze względu na szczupłość posiadanych środków nie jest w stanie wiele zmienić - system stypendialny, bądź jakakolwiek forma nawet półzawodowstwa wymaga działań, będących obiektywnie poza zasięgiem Związku.

Wspólnie - Igor ChalupecGrzegorz Narkiewicz, Jacek Pszczoła i Tomasz Sielicki - postanowiliśmy podjąć próbę odwrócenia tego trendu i założyliśmy fundację bridge24.pl, która stawia sobie za cel stworzenie stabilnych warunków, pozwalających czołowym graczom na stały rozwój  i szkolenie, a także pełne zaangażowanie swojego czasu na rzecz brydża sportowego. Trzon działalności będzie stanowił klub bridge24.pl, który będzie startował we wszystkich liczących się rozgrywkach krajowych i międzynarodowych. Nie będziemy jednak ograniczać się do wąskiej grupy, ale stworzymy podobną ścieżkę rozwoju dla najbardziej uzdolnionej młodzieży tak, aby seryjne sukcesy naszej reprezentacji w najmłodszych grupach wiekowych przekładały się na podobne wyniki reprezentacji open. Nie zapomnimy także o potrzebie prowadzenia działań popularyzujących i promujących brydża na każdym poziomie. Na koniec wreszcie zakładamy ścisłą współpracę z PZBS i mamy nadzieję, że nasi zawodnicy będą w przyszłości wzmocnieniem polskiej kadry w Mistrzostwach Europy i świata.