Trudna sztuka obrony - c.d.

Wista na szlema zawsze ma swoją wagę… Najłatwiej jest, jak mamy asa, ale to rzadki przypadek. Tabela wistów Culbertsona stawia tutaj wysoko wist w atu (oczywiście poza przypadkiem, gdy mam singla). Jest to często stosowane podejście, ale…

Bohaterem tego rozdania jest gracz, który na amerykańskiej liście rankingowej jest drugi za Jeffem Meckstrothem.- Mike Passell. Rozdanie pochodzi z Bermuda Bowl 1977, rozgrywanego w Manili.

Passell znalazł się z kartą W:

♠ D754 ♥ 632 ♦ W75 ♣ D64

na pierwszym wiście po licytacji (obie po):

W

N

E

S

 

 

pas

1♣

pas

1♥

pas

1♠

pas

3♠

pas

4BA

pas

5♥

pas

5BA

pas

6♦

pas

7♠

pas…

 

 

 

3♠ - forsujące uzgodnienie

5♥ 2 asy z 5

6♦ - 1 król

Co wiemy w rozdaniu?

Poza informacją rozkładową niewiele... S pokazał 4 piki i co najmniej 4 trefle. Siłę musi mieć godziwą, prawdopodobnie z uzupełnieniem kierowym skoro poszedł do szlemika bez żadnych cue bidów. Można wyjść w karo, ale spod waleta... Zresztą nasza czwarta dama atu nie zachęca do szukania jakichś dramatycznych rozwiązań. Może w kiera?

Passell zaczął się zastanawiać, jaki może być sposób na zmaksymalizowanie szansy na wzięcie lewy atutowej. Przecież wiadomo, że na szlema brak wistu w atu to sugestia, że wistujący ma powody, aby w ten kolor nie iś. Jeżeli okaże się, że wyszedł spod waleta, albo w kolor dziadka, to dla rozgrywającego może to być poważna wskazówka, gdzie szukać damy pik. Jego wybór był zaskakujący ‒ wyszedł blotką atu. Przy asie z królem pik w jednej ręce praktycznie zabezpieczało to lewę atutową, a przy rozdzielonych figurach praktycznie też!

Oto rozkład:

 

♠ AW106

 

 

♥ ADW74

 

 

♦ 62

 

 

♣ KW

 

♠ D754

N

♠ 3

♥ 632

W             E

♥ 1098

♦ W75

♦ 109843

♣ D64

S

♣ 9872

 

♠ K982

 

 

♥ K5

 

 

♦ AKD

 

 

♣ A1053

 

Rozgrywający położył ze stołu dziesiątkę, a gdy ta wzięła lewę (od E spadła trójka), ściągnął asa atu... Oczywiście, można gdybać, że zakładając, że Passel nie wyszedł spod damy atu, trzeba było zagrać ze stołu blotkę atu do ewentualnej ósemki, ale czy można tu za bardzo winić rozgrywającego?

Można tutaj przypomnieć słynne rozdanie z finału Rosenblum Cup 2010 z Filadelfii, gdzie Rodwell z kartą:

♠ DW42 ♥ 83 ♦ D8765 ♣ 98

wistował na szlema w kiery po licytacji:

W

Moss

N

Rodwell

E

Gitelman

S

Meckstroth

1♥

pas

2BA

Pas

3♥

pas

3♠

Pas

4♥

pas

4BA

pas

5♥

pas

5♠

pas

5BA

pas

7♥

pas…

 2BA - silne w układzie zrównoważonym;

 3♥ - 6+ kierów;

 3♠ - cue bid uzgadniający kiery;

 5♥ - 2 asy z 5 bez damy atu.

Wyszedł „oczywiście” w atu. Z jakim skutkiem?

Oto rozkład:

 

♠ DW42

 

 

♥ 83

 

 

♦ D8765

 

 

♣ 98

 

♠ K8

N

♠ A63

♥ A107654

W             E

♥ KW

♦ W9

♦ AK42

♣ A75

S

♣ K432

 

♠ 10975

 

 

♥ D92

 

 

♦ 103

 

 

♣ DW106

 

Czy po innym wiście dama kier miałaby szanse wziąć? Moim zdaniem spore... A tak? „Wydłubanie” damy kier to było tylko pokonanie pierwszej przeszkody rozgrywającego, ale dalej było już prosto ‒ odatutowanie, as i król karo, przebicie kara, król i as trefl, potem kiery do końca i NS stanęli w podwójnym przymusie.

Gitelman skomentował decyzję o zalicytowaniu szlema mniej więcej tak: miałem waleta atu, więc szanse były. Przy dziesiątce u partnera trafienie damy na zasadzie „nie wyszedł w atu, to ją ma” to na pewno dużo więcej niż 50%!