Przeciw oszustom - WBF uruchomiła szybką ścieżkę

Na stronie internetowej World Bridge Federation pojawił się link, poprzez który można zgłaszać przypadki nieetycznych zachowań:

 

Tą drogą można zgłaszać do Komisji Wysokiego Wyczynu (High Level Players Commission) wypadki naruszeń zasad etycznych - niewłaściwe zachowanie, podejrzenia o "ustawianie" wyników, podejrzenia o inne oszustwa, cynkowanie, etc.

Można zapoznać się z warunkami postępowania Komisji w tych sprawach - zapewnia ona dyskrecję oraz, na żądanie, anonimowość zgłaszającemu.

Jest też link, pod którym można wypełnić formularz zgłoszenia przypadku nieetycznego zachowania.