Oszustwa - ACBL postuluje zmiany w przepisach

W ostatnich oskarżeniach o oszustwa pojawiają się takie, w których zarzuca się, że dziadek zagląda/ogląda karty obrońcy/obrońców, a potem przekazuje rozgrywającemu informacje o położeniu kluczowych kart.

W związku z tym Komisja Prawna ACBL wniosła do WBF o zmianę treści artykułu 43A2(c) Prawa Brydżowego, który brzmi obecnie:

Dziadkowi nie wolno oglądać z własnej inicjatywy żadnej karty należącej do ręki któregokolwiek obrońcy.

Na następującą (w wolnym przekładzie z angielskiego):

Dziadkowi nie wolno oglądać żadnej karty należącej do ręki któregokolwiek obrońcy. Obrońcy nie wolno pokazywac swoich kart dziadkowi.

Do czasu ewentualnego wprowadzenia tej zmiany, ACBL prosi graczy o zachowania zgodne z postulowanym brzmieniem przepisu.