Nasze polskie piekiełko

Wśród celów fundacji Bridge24.pl są m.in. popularyzacja i promocja 
brydża. Temu służy wiele realizowanych przez nas projektów. Jednym z 
najbardziej spektakularnych było zorganizowanie i przeprowadzenie w 
ubiegłym roku turniejów pod wspólną nazwą Palace Cup. Pierwszy raz od 
dawna polscy brydżyści mieli okazję obejrzeć w akcji grupę graczy 
ścisłej czołówki światowej, grających w turnieju TOP-16, porównać się z 
nimi, grając w turnieju TOP-28, a nawet zagrać w parze z gwiazdami, biorąc 
udział w turnieju PRO-AM. W roku 2015 planujemy kolejne przedsięwzięcia 
tego typu, służące popularyzacji, promocji i podniesieniu poziomu brydża 
w Polsce, w tym także drugą edycję Palace Cup, która odbędzie się od 21. do 25. czerwca. 
Nasze działania zwykle spotykają się z aprobatą, a nawet uznaniem w środowisku brydżowym. Niestety, z przykrością musimy stwierdzić, że są osoby, które z zawiścią obserwują nasze działania. Niektórzy ograniczają się do niewybrednych dowcipów, ale są też i tacy, którzy chyba w myśl zasady "im gorzej, tym lepiej" podejmują próby storpedowania naszych działań, posuwając się do anonimowych donosów do służb skarbowych, insynuujących nieprawidłowości przy rozliczaniu Palace Cup 2014. Aż trudno uwierzyć, że w naszym środowisku są ludzie, którzy bezinteresownie mogą się posunąć tak daleko w próbach zdyskredytowania instytucji i osób, podejmujących działania służące ogółowi polskich brydżystów.