Walka z oszustwami - pomysły ACBL

ACBL, jak już wcześniej pisałem, powołała zespół, który miał przeanalizować możliwości walki z oszustwami i przedstawić wnioski włądzomy wykonawczym federacji. W skład zespołu wchodzą Karen Allison, Larry Cohen, Per-Ola Cullin, Eric Kokish, Jeff Meckstroth, Brad Moss, Steve Weinstein, Chris Willenken, Kit Woolsey oraz Howard Weinstein. Zespół przedstawił pierwsze wnioski.

Powinna zostac powołana specjalna, stała zajmująca się zwalczaniem cynkowania. Powinna ona się składać z 5 wysokiej klasy graczy o nienagannej opinii pod względem etyki. Powinna ona analizować przedstawione jej rozdania pod kątem zasadności podejrzeń o cynkowanie, prowadzić dochodzenia w sprawie podejrzanych o cynkowanie oraz przedstawiać ewentualne wnioski organom dyscyplinarnym. Komisja mogłaby wspierać się zewnętrznymi ekspertami i dopradcami, których mógłby sobie dobierać każdy z członków komisji. Postępowanie byłoby prowadzone z zachowaniem tajności do momentu, gdy zasadność oskarżeń byłaby uznana przez całość komisji i postępowanie przeszłoby w ręce organów dyscyplinarnych.

Aby zapobiec oszustwom na wszystkich szczeblach, system "recorderów", którym można zgłaszać wszelkie podejrzane zagrania powinien zostać rozbudowany i należy stworzyć techniczne drogi zgłaszania takich zagrań do ACBL w formie mailowej poprzez odpowiednie formularze na stronie internetowej ACBL oraz portalu Bridgewinners.com. Te wszystkie zgłoszenia powinny trafiać do komisji. Na tym etapie powinna być zachowana pełna dyskrecja.

Do uznania winy nie byłoby konieczne złamanie kodu, jakim posługują się cynkujący, ale podstawą mógłby być także odpowiedni materiał statystyczny. W tym celu zaleca się tworzenie baz danych, obejmujących jak najwięcej rozdań oraz raportowanie wszelkich podejrzanych przypadków. Należy także dokonać rewizji Kodeksu Dyscyplinarnego ACBL pod kątem aktualizacji definicji oszustw i zaostrzenia potencjalnych kar.

Rozpoczęto już nagrywanie turniejów mistrzowskich - nagrania z Denver dostępne są w Internecie - https://www.youtube.com/channel/UCdR1LkLWMhveezFaFgzdBWA

Podjęte będą też starania, aby wykrywać w miejscu gry wszelkie niedozwolone użycie sprzętu elektronicznego, mogącego służyć przekazowi danych, połączeń Bluetooth, Wifi, itp.