Wybory władz EBL 2014 - 2018

Dzisiaj w Opatiji odbyły się wybory władz Europejskiej Ligi Brydżowej na następną kadencję. Najważniejszym punktem był wybór prezydenta.

Pozostał nim nadal Francuz Yves Aubry. Otrzymał on 65 głosów, a jego konkurent, Grek Panos Gerontopoulos - 49.

Następnie odbyły się wybory Komitetu Wykonawczego. Oto jego skład na kolejną kadencję (w nawiasie liczba otrzymanych głosów):

Sevinç Atay (64) - Turcja

Jurica Caric (53) - Chorwacja

Marc De Pauw - (73) - Belgia

David Harris - (49) - Anglia

Josef Harsanyi (70) - Niemcy

Jan Kamras (80) - Szwecja

Radoslaw Kielbasinski (68) - Polska

Eric Laurant (63) - Holandia

Eitan Levy (80) - Izrael

Jafet Olafsson (63) - Islandia

Filippo Palma (59) - Włochy

Paul Porteous (54) - Irlandia

Pozostali kandydaci:

Patrick Bogacki (37) - Francja

Panos Gerontopoulos (41) - Grecja

Pim Vaders (27) - Holandia

Komitet wykonawczy ukonstytuował się. Pierwszym wiceprezydentem został Marc de Pauw, drugim Radosław Kielbasiński, sekretarzem David Harris, a skarbnikiem Josef Harsanyi.

Delegatami do WBF zostali Yves Aubry, Sevinc Atay, David Harris, Marc de Pauw i Radosław Kiełbasiński.