Piszą o nas!

 

New York Times - Polacy zwyciężają w Spingoldzie


 

The Bridge24 project - artykuł na NEAPOLITANCLUB


 

PIERWSZY SUKCES BRIDGE24 JUŻ W 10 DNI PO STARCIE PROJEKTU - wiadomość na NEWINBRIDGE


 

KOMENTARZ LARRY COHENA NA  BBO

NA TEMAT DROGI NASZEJ DRUŻYNY DO FINAŁU:

Larry Cohen:  Based on how good they seem, surely Bridge24 deserved better than 39-seed -- but they had no seeding points and the committee has to guess to some degree.

Patrząc, jak dobrze grają, Bridge24 na pewno zasłużyło na wyższy numer w rozstawieniu, niż 39, ale nie mają oni punktów rankingowych i komisja musiała w znacznym stopniu zgadywać.

Larry Cohen:  I've been very impressed by the level/quality of play by the young Polish team throughout this event. Pity the poor 26-seed who drew them in the Round of 64.

Jestem pod wrażeniem poziomu/jakości gry młodej polskiej drużyny w tym turnieju. Biedni rozstawieni z 26 którzy trafili na nich w 1/32.

Lars Anderson:  they have a nice line of beaten opponents, have reached finals the hard way

Mają na rozkładzie niezłych przeciwników, doszli do finału ciężką drogą.

Lars Anderson:  In the Round of 8 they held the NICKELL team to an incredibly low IMP total.

W ćwierćfinale pozwolili drużynie Nickell zdobyć niespotykanie mało impów.

Larry Cohen:  Indeed, they've done this the hard way, beating three very strong teams (the #2, #7 and #6 seeds).

Rzeczywiście, drogę mieli ciężką, pokonując po drodze drużyny rozstawione z nr 2,7 i 6.

Lars Anderson:  they beat "Norway", zagorin (dutch), chablis (france+sweden+spain) also

Pokonali „Norwegię”, Zagorina (Holendrów), także Chablis (Francja+Szwecja+Hiszpania)

Lars Anderson:  impressive

Robi wrażenie


 

Wist Rafała z wczorajszego meczu został oceniony jako wist dnia.

Link do artykułu tutaj.


 

O naszym teamie pisza też na portalu Południowoamerykańskiej Federacji Brydżowej:

tutaj w ogólnych informacjach o Spingoldzie

o meczu z Zagorinem