Pierwszy Swiss

W piątek Polacy zaznaczyli już swoją obecność w Nowym Orleanie. Wieczornego Swissa wygrał team LYNCH (C.Lynch, M.Passell, B.Bramley, L.Stansby, C.BALICKI, A.ŻMUDZIŃSKI), a na drugim miejscu BLASS (J.BLASS, J.PSZCZOŁA, M.KWIECIEŃ, K.BURAS, G.NARKIEWICZ)

Wyniki