Palace Cup - zasady rozgrywania turniejów, nagrody

PALACE CUP TOP 16

Turniej zostanie rozegrany systemem “każdy z każdym”, mecz i rewanż, 30 meczów po 5 rozdań, rozgrywanych w dwóch turach „każdy z każdym”.
Wyniki będą obliczane metodą Butlera, a rezultaty meczów w imp będą przeliczane na VP według aktualnie obowiązującej skali ułamkowej WBF.

PALACE CUP TOP 28

Turniej zostanie rozegrany na dystansie 30 rund 5-rozdaniowych, na tych samych rozkładach i według takiego samego harmonogramu, jak TOP 16.
Pierwsze 20 rund będzie rozgrywane jako eliminacje.
Dwie pierwsze rundy zostaną rozegrane z rozstawieniem zgodnym z rankingami World Bridge Federation/European Bridge League/Polskiego Związku Brydża Sportowego (1. vs. 28, 2. vs 27, etc. - w rundzie I, 1.vs.27, 2 vs. 26, … 14 vs. 28 w rundzie II). Rundy 3-20 będą grane Swissem z opóźnieniem jednej rundy.
Po rundzie 20. pary zostaną podzielone na finał A i finał B.
Do finału A wchodzi 12 najwyżej sklasyfikowanych par, do finału B - 16 pozostałych. W finałach rundy 1-8 grane są Swissem z opóźnieniem jednej rundy, a rundy 9-10 systemem duńskim bez opóźnienia.

W obu turniejach kolejność par będzie ustalana według (w hierarchii):
- sumy zdobytych VP
- w wypadku, gdy dwie lub więcej par zdobędzie taką samą liczbę VP, decydują VP zdobyte w bezpośrednim meczu/meczach
- jeżeli suma VP z bezpośrednich meczów nie pozwoli na rozstrzygnięcie, decyduje wyższy stosunek IMP (iloraz IMP zdobytych do IMP straconych).

Oba turnieje rozgrywane są według odpowiednich przepisów World Bridge Federation.

Podczas turniejów obowiązuje ubiór smart casual.

NAGRODY

PALACE CUP TOP 16

1. miejsce 10.000 USD
2. miejsce 6.000 USD
3. miejsce 4.500 USD
4. miejsce 3.000 USD
5. miejsce 2.500 USD
6. miejsce 2.000 USD

PALACE CUP TOP 28
Finał A
1. miejsce 4.000 USD
2. miejsce 2.000 USD
3. miejsce 1.200 USD
4. miejsce 800 USD
Finał B
1. miejsce 1.000 USD
2. miejsce 600 USD
3. miejsce 400 USD