PALACE CUP 2015 - zasady rozgrywania turniejów

TURNIEJE PAR

W obu turniejach wyniki będą obliczane metodą Butlera, bez ograniczenia IMP zdobytych w meczu, z odrzuceniem co najmniej połowy zapisów, a rezultaty meczów w IMP będą przeliczane na VP według aktualnie obowiązującej skali ułamkowej WBF 20-0 VP.

W turniejach kolejność par będzie ustalana według:

-       sumy zdobytych VP

-       VP zdobytych w bezpośrednim meczu/meczach

-       wyższego stosunku IMP (iloraz IMP zdobytych do IMP straconych).

Oba turnieje rozgrywane są według odpowiednich przepisów World Bridge Federation.

W turniejach będą rozgrywane rundy 3-rozdaniowe.

Turniej PALACE CUP INVITATIONAL

Rundy 1-17 (1-15 przy starcie 16 par)  będą rozgrywane systemem „każdy z każdym”.

Rundy 18-27 (16-27 przy starcie 16 par) będą rozgrywane systemem szwajcarskim (na dochodzenie bez powtórzeń, ustawienie według kolejności z opóźnieniem jednej rundy).

Rundy 28-29 będą rozgrywane systemem duńskim (na dochodzenie z powtórzeniami, bez opóźnienia)

Do klasyfikacji zalicza się suma VP zdobytych we wszystkich rundach.

Turniej BRIDGE24.PL TROPHY

I faza turnieju będzie rozegrana w dwóch grupach, w miarę możliwości równolicznych. Podział na grupy będzie dokonany metodą pętelkową według rankingu CEZAR (pary zagraniczne według rankingu WBF).

Rundy 1-15 będą rozegrane w grupach systemem niepełny Howell. W razie nieparzystej liczby par w grupach możliwe są skojarzenia par z dwóch grup. Punkty z takiego meczu są równoprawne z punktami z meczów z parami swojej grupy.

Po rundzie 15. następuje podział na finały. Pierwsze 10 par z każdej grupy awansuje do finału A, pozostałe grają w finale B.

FINAŁ A odbywa się z zaliczeniem całości punktów zdobytych w fazie I. Rundy 16-27 rozgrywane są systemem szwajcarskim - na dochodzenie bez powtórzeń, według kolejności z opóźnieniem jednej rundy, rundy 28-29 systemem duńskim - na dochodzenie z powtórzeniami, z rozstawieniem bez opóźnienia.

FINAŁ B rozpoczyna się bez zaliczenia punktów zdobytych w fazie I. Rundy 16-27 rozgrywane są systemem szwajcarskim - na dochodzenie bez powtórzeń, z rozstawieniem z opóźnieniem jednej rundy, rundy 28-29 systemem duńskim - na dochodzenie z powtórzeniami, z rozstawieniem bez opóźnienia.

 

TURNIEJE TEAMÓW

W obu turniejach wyniki będą obliczane w IMP, a rezultaty meczów w IMP będą przeliczane na VP według aktualnie obowiązującej skali ułamkowej WBF 20-0 VP.

W turniejach kolejność drużyn będzie ustalana według:

-       sumy zdobytych VP

-       VP zdobytych w bezpośrednim meczu/meczach

-       wyższego stosunku IMP (iloraz IMP zdobytych do IMP straconych).

Oba turnieje rozgrywane są według odpowiednich przepisów World Bridge Federation.

Turniej teamów PALACE CUP INVITATIONAL

Turniej składa się z dwóch faz:

Pierwsza faza - 11 rund każdy z każdym, mecze 6-rozdaniowe.

Faza druga:

Teamy z miejsc 1-4: rozgrywają play off: cary over 0,1 imp dla teamu wyżej uplasowanego w fazie I, zwycięzca I fazy wybiera przeciwnika z miejsc 2-4, półfinał 2x12 rozdań, finał i mecz o 3. miejsce 3x12 rozdań.

Teamy z miejsc 5-12: 5 rund 12-rozdaniowych na dochodzenie, 4 bez powtórzeń, z rozstawieniem z opóźnieniem 1 rundy, 5-ta z powtórzeniami, z rozstawieniem bez opóźnienia, z zaliczeniem całości punktów z fazy pierwszej.

 

Turniej teamów BRIDGE24.PL TROPHY

Turniej składa się z dwóch faz:

Pierwsza faza - 9 rund każdy z każdym, mecze 6-rozdaniowe.

Faza druga:

Teamy z miejsc 1-4: rozgrywają play off, cary over 0,1 imp dla teamu wyżej uplasowanego w fazie I, zwycięzca fazy I wybiera przeciwnika z miejsc 2-4, półfinał 3x12 rozdań, finał i mecz o 3. miejsce 3x12 rozdań.

Teamy z miejsc 5-10 - grają 5 rund 12-rozdaniowych każdy z każdym, z zaliczeniem punktów z fazy pierwszej.

 

Podczas turniejów obowiązuje ubiór smart casual.