Niedziela...

W Nowym Orleanie w niedzielę także się nie próżnuje; nasi pokazali się wyraźnie w jednym z turniejów teamów (57 drużyn) Sunday Daylight Swiss:

1.H.Lall, R.Milner, W.Gaweł, R.Jagniewski, J.Kalita, M.Nowosadzki

2.V.Vainikonis, W.Olański, B.Gierulski, J.Skrzypczak, B.Tarnowski, R.Pachtman

3.J.Pszczoła, J.Blass, M.Kwiecień, K.Buras, G.Narkiewicz

Skompletowała się obsada Vanderbilta - zgłosiło się 76 teamów.

Z 1 rozstawiony jest NICKELL (Nickell, Katz, Levin, Weinstein, Rodwell, Meckstroth), z 2 - ZIMMERMANN  (Zimmermann, Multon, Fantoni, Nunes, Helgemo, Helness).

Oto rozstawienie drużyn z Polakami w składzie:

5.LYNCH - Lynch, Passell, Bramley, Stansby, Balicki, Żmudziński

7.GORDON - Gordon, Pratap, Berkowitz, Sontag, Kwiecień, Pszczoła

11.GROMOV - Gromov, Dubinin, Buras, Narkiewicz

23.LALL - Lall, Milner, Gaweł, Jagniewski, Kalita, Nowosadzki

24.MAHAFFEY - Mahaffey, Lev, Zhao, Allegaert, Gołębiowski, Starkowski

28.MCALLISTER - McAllister, Zur Campanile, Gawryś, M.Klukowski

33.KASLE - Kasle, Kozlve, Lankveld, van Bos, Chmurski, Tuczyński

39.VAINIKONIS - V.Vainikonis, Olański, Pachtmann, Tarnovski, Gierulski, Skrzypczak

47.KOWALSKI - A.Kowalski, Romański, Jade Barrett, Barrett, Dawson, Kristinsson

Pełna lista startujących teamów