Palace Cup 2019 - zgłoszone pary

1

Jacek

Kalita

WGM

WBF 14

     

2

Michał

Nowosadzki

WGM

WBF 16

   
 

Tadeusz

Biernat

Adam

Brodowski

 

4

Figlus

WGM

WBF 32

   

5

David

Bakhshi

WIM

WBF 55